top of page
Hình thức đấu giá im lặng

Thư yêu cầu đóng góp

Gửi thư này đến các doanh nghiệp để kêu gọi quyên góp các vật phẩm hoặc dịch vụ.

Danh sách mong muốn các vật phẩm đấu giá

Các mặt hàng / dịch vụ được đề xuất để mua sắm.

Công cụ theo dõi mua sắm

Nếu bạn định mời các doanh nghiệp địa phương hoặc đã mua sắm các mặt hàng / dịch vụ, vui lòng theo dõi tại đây để tránh những nỗ lực trùng lặp.

Biểu mẫu mua sắm

Khi bạn đã mua một mặt hàng / dịch vụ, vui lòng tải xuống biểu mẫu này để trả lại cùng với nó và để nhận biên lai  cho doanh nghiệp.

bottom of page