top of page

Maple Cares

Maple PTSA là một tổ chức từ thiện công cộng theo Bộ luật IRS Hoa Kỳ 501 (c) (3). Tất cả các khoản đóng góp cho PTSA đều được khấu trừ thuế. Mã số thuế: 91-1044234

Để quan tâm đến cả cộng đồng của chúng ta, Maple PTSA đã bắt đầu gây quỹ vào tháng 5 năm 2020 để hỗ trợ các gia đình Maple bị ảnh hưởng nhiều nhất về mặt tài chính bởi COVID-19. Chúng tôi gọi nó là Maple Cares. Nhiệm vụ này tiếp tục khi nhu cầu vẫn còn.  

 

Thông qua Maple Cares, một nhóm chuyên dụng đã được tập hợp và PTSA của chúng tôi đã quan tâm một cách rõ ràng đến cộng đồng của chúng tôi theo những cách sau:  

  • Cung cấp thẻ tạp hóa

  • Hỗ trợ tiền thuê nhà và các hóa đơn trên cơ sở hạn chế

  • Mua tã và các đồ dùng cần thiết khác trong gia đình

  • Thu thập hàng hóa quyên góp từ cộng đồng và giao chúng cho các gia đình để đáp ứng các nhu cầu cụ thể

 

Trong năm học 2020-2021, đây là những gì mà nhóm Maple Cares đã có thể làm được:

Screen Shot 2021-06-09 at 1.14.24 PM.png

Chúng tôi đã thu được một số tài trợ thông qua các khoản tài trợ, nhưng sự đóng góp của bạn vẫn đang cần gấp và được hoan nghênh bất cứ lúc nào. Không có khoản đóng góp nào là quá nhỏ hoặc quá lớn!

Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi chăm sóc cho cộng đồng của chúng tôi.

_______

Maple Cares Team cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các gia đình Maple. Vui lòng gửi email đến maplecares4you@gmail.com bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn với các nhu cầu cơ bản cụ thể mà bạn muốn yêu cầu.

Maple Care 团队 帮助 Maple 家庭 提供 必需品。 请 使用 您 希望 使用 的 首选 语言 向 maplecares4you@gmail.com 发送 电子邮件 , 告知 您 特定 的 基本 需求。

El Equipo de Maple Cares brinda la asistencia necesaria a las familyias de Maple. Envíe un Correo electrónico a maplecares4you@gmail.com en su

idioma preferrido con las necesidades básicas específicas que le gustaría

solicitar.

Đội Maple Cares hỗ trợ cung cấp cho gia đình Maple những thứ cần thiết. Xin vui lòng gửi email đến maplecares4you@gmail.com bằng ngôn ngữ cho các cụ thể.

Đối với các câu hỏi cụ thể, vui lòng gửi email đến maplecares4you@gmail.com 

Maple PTSA là một tổ chức từ thiện công cộng theo Bộ luật IRS Hoa Kỳ 501 (c) (3). Tất cả các khoản đóng góp cho PTSA đều được khấu trừ thuế. Mã số thuế: 91-1044234

bottom of page