top of page
Salad Spoons

Chợ phong

Chào mừng bạn đến với Chợ Phong, nơi chúng ta có thể chia sẻ thực phẩm của cộng đồng mình.

Thị trường Maple tháng 6 ủng hộ BEAM!

BEAM (Black Excellence tại Maple) đã làm việc chăm chỉ cả năm để
ủng hộ các nhu cầu của Học sinh da đen để tất cả các Quân chủ đạt được

thành công.

 

Tất cả số tiền huy động được từ Thị trường Maple tháng 6 sẽ được chuyển đến BEAM. Xin vui lòng
ủng hộ sự kiện chạy gia đình vui vẻ này và gặp gỡ những người hàng xóm của bạn!

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 lúc 2: 25-3: 15 chiều

Địa điểm: Công viên Maplewood
Chủ đề: Món ăn mùa hè

Ưu tiên tiền mặt.

Một số món ăn có sẵn để đặt hàng trước tại liên kết này .

Maple Market_11.17.png
bottom of page