top of page
TÌNH NGUYỆN

Có nhiều cách để tham gia và tạo sự khác biệt với Maple PTSA. Chúng tôi vẫn cần những người, giống như bạn, để giúp đảm bảo các sự kiện và chương trình cũng như các hoạt động hàng ngày của lớp học được thành công. Tình nguyện là một cách tuyệt vời để gặp gỡ các phụ huynh Maple khác, những người luôn cống hiến cho sự thành công của trường học, trẻ em và cộng đồng của chúng ta.

Bất kỳ tình nguyện viên nào làm việc trong lớp học, phụ trách các chuyến đi thực tế,  hoặc tiếp xúc trực tiếp với trẻ em tại Maple trong ngày học cần phải hoàn thành những điều sau:​

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Tham gia khóa đào tạo trực tuyến (bao gồm khóa học 23 phút về Sức khỏe & An toàn  và khóa đào tạo Phòng ngừa Hành vi Sai trái Tình dục Người lớn kéo dài 17 phút ).

 

Xem lại sổ tay tình nguyện viên .

 

Hoàn thành đơn tình nguyện và kiểm tra lý lịch. Chọn Loại A cho hầu hết những việc như tình nguyện ăn trưa. (Đối với các tình nguyện viên trở về, vui lòng đảm bảo cập nhật đơn đăng ký của bạn để trả lời câu hỏi “bạn đã tiêm phòng chưa?”).

 

Sau khi nhận được sự chấp thuận của cô Robin Lee về việc hoàn thành các bước 1-3, vào ngày tình nguyện của bạn, hãy báo cáo với cô Robin Lee tại văn phòng chính để xuất trình giấy tờ tùy thân và bằng chứng thẻ tiêm chủng của bạn. Hãy mang theo những thứ này bên người và sẵn sàng cho bạn xem nếu được yêu cầu.

Cập nhật / gia hạn thông tin tình nguyện viên? Vui lòng vào đây .

Xin lưu ý rằng tất cả các tình nguyện viên trong khuôn viên trường phải được tiêm chủng và tuân thủ các biện pháp y tế của trường để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng Maple.

 

Để liên hệ hoặc tìm hiểu về dịch vụ hỗ trợ bữa trưa tại Maple, hãy gửi email tới Volunte@mapleptsa.com . Cảm ơn bạn đã xem xét thời gian tình nguyện của bạn.

Cơ hội tình nguyện

Sắp có cơ hội làm tình nguyện viên tại Maple Elementary. Để chuẩn bị, vui lòng làm theo hướng dẫn ở trên để sẵn sàng được học khu phê duyệt. Bạn cũng có thể thảo luận trực tiếp về các cơ hội trong lớp học với giáo viên của con mình.


Các sự kiện đặc biệt và các cơ hội tình nguyện đang diễn ra khác nhau cũng có thể được tìm thấy tại  https://www.signupgenius.com/findasignup . Trong “Tìm kiếm đăng ký”, chỉ cần nhập địa chỉ email mapleptsa@gmail.com. Điều này sẽ cho phép bạn duyệt qua các cơ hội hiện tại và đăng ký để được trợ giúp.

Lunch Volunteer Sign-Up

Recess Volunteer Sign-Up

Nếu bạn không có thời gian tình nguyện trong lớp học nhưng vẫn muốn giúp đỡ, hãy gửi email cho Điều phối viên tình nguyện hoặc điền vào biểu mẫu ở bên phải để tìm những cách khác mà bạn có thể tham gia  các chương trình hỗ trợ và các sự kiện đặc biệt cho PTSA.

 

Cảm ơn bạn từ các Điều phối viên Tình nguyện!

Cảm ơn bạn! Điều phối viên tình nguyện sẽ liên hệ với bạn trong thời gian ngắn.

bottom of page