top of page

ĐÊM BINGO MAPLE

Spring 2021 Ngày TBD

CẢM THẤY MAY MẮN???

Tham gia với chúng tôi để có một đêm BINGO và giải thưởng.

Mọi lứa tuổi đều được chào đón. Mang theo gia đình và bạn bè của bạn!
 

  • Cửa mở lúc 5:30 chiều trong phòng tập thể dục

  • Nhượng quyền mở cửa lúc 5:30 chiều

  • BINGO bắt đầu lúc 6:30 chiều

 

Vé bán trước có giá $ 5 / người
cho đến Thứ 4, ngày 11 tháng 3
(Vé sẽ
  $ 10 / người  tại cửa)

Trong những năm qua, học sinh lớp 3 & 4 đã  được tổ chức  Giảm giá Nướng trong sự kiện để gây quỹ cho

Chuyến đi cắm trại Seymour diễn ra vào mùa thu.

bottom of page