top of page

Cám ơn sự quan tâm của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không còn nhận đơn đặt hàng nữa. Nếu bạn đã đặt hàng, nó  sẽ có sẵn để đón trong khoảng hai tuần tại Trường Trung học Cấp II Mercer trong giờ đón học sinh vào bữa trưa. Bạn sẽ được liên hệ với ngày đón khi được biết.

Câu hỏi có thể được gửi đến mapleptsa@gmail.com .

black%2520lives%2520shirt_edited_edited.
blm order form
bottom of page